top of page
Een ziekenhuis Cockpit

Een ziekenhuis Cockpit

Waarom een cockpit voor het ziekenhuis?

Tegenwoordig worden klinieken en ziekenhuizen beheerd als echte bedrijven, met de daarbij horende eisen op het vlak van prestaties, optimalisering van patiëntkwaliteit en kostenstructuren. De afdelingshoofden en managers moeten een dashboard voor besluitvorming hebben voor het controleren van activiteiten en om ervoor te zorgen dat de doelstellingen correct worden ingevuld.

 

Maar meer nog dan het aanreiken van statistische gegevens is dit vooral een management tool waarmee het afdelingshoofd zelf en in een zeer intuïtieve omgeving zijn indicatoren kan opvolgen, ontdekken waar nog geoptimaliseerd kan worden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de patient opvolgen.

Voor beeldvorming... en de rest

INTUITUS streeft in de eerste plaats naar het optimaliseren van de zorgkwaliteit voor de patient, zoals een evolutie in wachttijden van de patient, de tijd voor het uitvoeren van onderzoeken per modaliteit tijd voor de interpretatie van de resultaten, het gebruik van medische apparatuur per maand, dag, tijdvenster enz. Met INTUITUS kan de doeltreffendheid van de dienstverlening en van het personeel worden geanalyseerd om zo de werkprocessen en -methoden verder te verbeteren. Een systeem voor stralingsdosisbeheer voor patiënten vult het systeem voor alle afdelingen verder aan (DACS-systeem, Dose Archive and Communication System).

... en voor de rest van het ziekenhuis

Het INTUITUS-product werd ontworpen als unieke interface voor alle interactieve dashboards in alle ziekenhuisafdelingen. INTUITUS biedt managers een gemeenschappelijk visie inzake de te nemen maatregelen en de impact ervan. Tegelijkertijd garandeert het ook de verplichte confidentiality van de gegevens. Met het product kunnen ook andere medische disciplines (laboratoria) en andere tools die onmisbaar zijn voor het ziekenhuis (telefoon, patiëntdossier, enz.) worden opgevolgd.

 

Kwaliteits- en accreditationiennormmen

Het gebruik van een dergelijke tool ligt volledig in de lijn van de doelstellingen van accreditatie, zowel op regionaal (ARS), nationaal (bQuaadril) als op internationaal (JCI, ACI) vlak, als concrete hulp bij het verkrijgen hiervan en als facilitator voor de kwaliteitsmanagers van de ziekenhuizen.

En in de praktijk?

In end of praktijk?

From wachtdienst gegeven ?

Vraag: de wachtdienst is altijd een heel complex gegeven... maar wat is de global tendens? Moet ik meer personeel aanwerven?

Dankzij het algemeen beeld kan men zich concentrateen op een dag van de week en een tijdvenster en kan men de evolutie zien van het gemiddeld aantal onderzoeken, de tendens maand per maand.

InkedurgenceSamedi_LI.jpg

Eleven kamers optimize?

Vraag: de drie zalen die ik ter beschikking heb, worden die ten volle gebruikt? Of moet ik andere zalen misschien optimaliseren en een besparing doorvoeren?

Doordat u een beeld krijgt van de activiteiten per zaal, kunt u uur na uur het gebruik van de geselecteerde zalen vergelijken in de interface.

InkedusageMachine_LI.jpg

Waar komen mijn patientten vandaan?

Vraag: waar komen mijn patiënten vandaan en voor welke onderzoeken? Hoe weet ik welk mijn aantrekkingsgebied is? In ook said type onderzoek ...

Via de interactieve kaart kunt u de leeGijd van de patient selecteren (paediatrics, geriatrics?), het geslacht, de streek/ het land, en kunt u de verdeling op de kaart zien verschijnen.

InkedpatientGeolocation_LI.jpg
Sleutelwoorden

Sleutelwoorden

Voor beeldvorming en de rest

Een unieke oplossing voor alle beeldvormingsafdelingen en voor alle andere indicatoren in het ziekenhuis (laboratorium, OK, spoedgeval, enz.).

Onze extra connectoren maken het mogelijk om gegevens van andere systemen in te voeren.

Onbeperkt 

Het dashboard en de aanmaak van de indicatorentabel is onbeperkt; u betaalt niet meer als eleven technici voor u twee, drie of zelf stien extra pagina's configureen!  Dit is de garantie van een systeem dat meegroeit met uw instelling en haar nieuwe uitdagingen.
  

Software As A Service (SAAS) 

Een maandelijkse betaling, een onbeperkte service en gebruikerstoegang vanuit de Cloud.

Herzoeken

 Intuitus folder

Herzoeken

Contact

Contact

Telemis

Avenue Athena 2, 1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

info@intuitus-cockpit.com  |  Tel: +32 (0)10 48 00 11

Telemis. Extending Human Life.

Your information has been sent !

bottom of page