top of page
Een ziekenhuis Cockpit

Een ziekenhuis Cockpit

Waarom een cockpit voor het ziekenhuis?

Tegenwoordig wurde klinieken en ziekenhuizen beheerd als echte bedrijven, met de daarbij horende eisen op het vlak van prestaties,optimalisering van patiëntkwaliteit en kostenstructuren. De afdelingshoofden en manager moeten een dashboard voor besluitvorming hebben voor het controleren of activiteiten en om ervoor te zorgen dat de doelstellingen correct have ingevuld.

 

Maar meer nog dan het aanreiken van statistische gegevens is dit vooral een management tool waarmee het afdelingshoofd zelf en in een zeer intuitive omgeving zijn Indicatoren kan opvolgen, ontdekken waar nog geoptimaliseerd can have en de kwaliteit van de dienstverlening aan de patient opvolgen.

Voor beeldvorming... en de rest

INTUITUS streeft in de eerste plaats naar het optimaiseren van de zorgkwaliteit voor de patient, zoals een evolutie in wachttijden van de patient, de tijd voor het uitvoeren van onderzoeken per modaliteit tijd voor deenatie interpret gebruik van medische apparatuur per maand, dag, tijdvenster enz. Met INTUITUS kan de doeltreffendheid van de dienstverlening en van het personeel were geanalyseerd om zo de werkprocessen en -methoden verder te verbeteren. Een systeem voor stralingsdosisbeheer voor patiënten vult het systeem voor alle afdelingen verder aan (DACS-System, Dose Archive and Communication System).

... en voor de rest van het ziekenhuis

Das INTUITUS-Produkt wurde als einheitliche Schnittstelle für alle interaktiven Dashboards in allen Anwendungen entwickelt. INTUITUS biedt manager een gemeenschappelijk visie inzake de te nemen maatregelen en de impact ervan. Tegelijkertijd garandeert het ook de verplichte vertraulichkeit van de gegevens. Met het product kunnen ook andere medizinische Disziplinen (Laboratorien) en andere Tools die onmisbaar zijn voor het ziekenhuis (telefoon, patiëntdossier, enz.) have opgevolgd.

 

Kwaliteits- und Akkreditierungsnormmen

Het gebruik van een dergelijke tool ligt volldig in de lijn van de doelstellingen van accreditatie, zowel op regionalaal (ARS), national (bQuaadril) also op international (JCI, ACI) vlak, as concrete hulp bij het verkrijgen herevan en als facilitator voor de kwaliteitsmanagers van de ziekenhuizen.

En in de praktijk?

Am Ende der Praxis?

Vom Wachdienst gegeven ?

Vraag: de wachtdienst is altijd een heel complex gegeven... maar was is de global tendens? Moet ik meer personeel aanwerven?

Dankzij het algemeen beeld kan men zich concentren op een dag van de week en een tijdvenster en kan men de evolutie zien van het gemiddeld aantal onderzoeken, de tendens maand per maand.

InkedurgenceSamedi_LI.jpg

Elf Kammern optimieren?

Vraag: de drie zalen die ik ter beschikking heb, worden die ten volle gebruikt? Of moet ik andere zalen misschien optimaliseren en een besparing doorvoeren?

Doordat u een beeld krijgt van de activiteiten per zaal, kunt u uur na uur het gebruik van de geselecteerde zalen vergelijken in de interface.

InkedusageMachine_LI.jpg

Waar komen mijn patientten vandaan?

Vraag: waar komen mijn patiënten vandaan en voor welke onderzoeken? Hoe weet ik welk mijn aantrekkingsgebied ist? In ook sagte Typ onderzoek ...

Via de interactive kaart kunt u de leeGijd van de patient selecteren (Pädiatrie, Geriatrie?), het geslacht, de streek/ het land, en kunt u de verdeling op de kaart zien verschijnen.

InkedpatientGeolocation_LI.jpg
Sleutelwoorden

Schlegelwoorden

Voor beeldvorming en de rest

Een unieke oplossing voor alle beeldvormingsafdelingen en voor alle anderen Indicatoren in het ziekenhuis (laboratorium, OK, spoedgeval, enz.).

Onze extra connectoren maken het mogelijk om gegevens van andere systemen in te voeren.

Onbeperkt 

Het Dashboard en de aanmaak van de Indicatorentabel ist onbeperkt; u betaalt niet meer as elf technici voor u twee, drie of zelf stien extra page's configureen!  Dit is de garantie van een systeem dat meegroeit met uw instelling en haar nieuwe uitdagingen.
  

Software als Service (SAAS) 

Een maandelijkse betaling, een onbeperkte service en gebruikerstoegang vanuit de Cloud.

Herzoeken

 Intuitus-Ordner

Herzöken

Contact

Kontakt

Telemis

Avenue Athena 2, 1348 Louvain-la-Neuve - Belgien

info@intuitus-cockpit.com  |  Tel: +32 (0)10 48 00 11

Telemis. Verlängerung des menschlichen Lebens.

Ihre Informationen wurden gesendet!

bottom of page